You've gotta.....

You've gotta dance like there's nobody watching/ Love like you'll never be hurt/ Sing like there's nobody listening/ And live like it's heaven on earth.
William W. Purkey

joi, aprilie 16

PANCHA-KOSHA, invelisurile corporale conform traditiilor orientale

În conformitate cu învăţăturile tradiţiei spirituale orientale, fiinţa umană este înzestrată cu cinci învelişuri corporale, numite KOSHA-uri, ansamblul lor fiind numit la modul generic PANCHA-KOSHA.
Literal, cuvântul sanscrit KOSHA înseamnă „înveliş” sau „vehicul al conştiinţei”. Cele cinci învelişuri ale fiinţei sunt numite:
1.ANNA-MAYA-KOSHA, învelişul grosier sau altfel spus învelişul fizic,
2.PRANA-MAYA-KOSHA, învelişul bio-energetic sau PRANA-ic,
3.MANO-MAYA-KOSHA, învelişul mental,
4.VIJNANA-MAYA-KOSHA, învelişul cunoaşterii superioare,
5.ANANDA-MAYA-KOSHA, învelişul cel mai subtil, care ne permite să experimentăm starea de beatitudine. Cuvântul sanscrit KOSHA desemnează existenţa unei realităţi asemănătoare, analogic vorbind, abajururilor care acoperă lumina unei lămpi. Tradiţia spirituală orientală foloseşte adesea următoarea analogie pentru a sugera cât mai bine realitatea existenţei celor cinci învelişuri (KOSHA) ale fiinţei umane. Fiecare fiinţă umană este descrisă ca fiind întocmai ca o lampă, înzestrată cu un bec în jurul căruia se află cinci abajururi suprapuse. Fiecare abajur prezintă o culoare şi o densitate proprie. Când lumina trece prin fiecare dintre cele cinci abajururi, ea îşi modifică gradat culoarea şi intensitatea ei iniţială, astfel încât lumina lămpii este modulată în mod specific de către fiecare abajur. Pe de altă parte, toate cele cinci abajururi ale unei lămpi îi conferă acesteia frumuseţea care îi este specifică.
Prin urmare, respectând această analogie, putem afirma că toate fiinţele umane ascund în realitate pura lumină spirituală unică, ce este modulată în mod tainic de cele cinci învelişuri (KOSHA), dar care rămâne în eternitate tainica lumină divină spirituală a Sinelui Suprem Nemuritor (ATMAN). Calea revelării Sinelui Suprem Nemuritor (ATMAN) este o cale a mişcării progresive a conştiinţei individuale către interior, ca şi cum ai trece, analogic vorbind, de fiecare abajur, pentru a putea experimenta în final puritatea divină ce se află în lumina ce se află în veşnicie în centrul etern al fiinţei noastre, Sinele Suprem (ATMAN). În acelaşi timp, procesul descoperirii de Sine permite trezirea şi dinamizarea armonioasă a celor cinci învelişuri (KOSHA), făcând astel posibil ca starea de puritate spirituală să ne anime gradat individualitatea, la toate nivelele fiinţei noastre. Iluzia (MAYA) generează în mod continuu senzaţia de apartenenţă. În realitate, toate nivelele, straturile sau învelişurile (KOSHA-urile) realităţii spirituale esenţiale sunt numai aparenţe, fiind manifestări ale iluziei cosmice (MAYA), deşi ele sunt percepute ca fiind foarte reale atunci când noi interacţionăm cu lumea exterioară. Cu toate aceste aparenţe, noi suntem în esenţă conştiinţă pură, divină şi eternă. Acesta este unul din principiile fundamentale ale învăţăturii spirituale. Unii consideră în mod greşit iluzia (MAYA) ca fiind o irealitate şi ajung astfel la o practică intelectuală sterilă. În realitate, iluzia (MAYA) este expresia forţei creatoare universale (SHAKTI). Prin urmare, noi putem experimenta existenţa celor cinci învelişuri ale fiinţei (KOSHA) atât din perspectiva transcenderii limitărilor pe care ele le generează asupra conştiinţei individuale, cât şi din perspectiva manifestării pline de frumuseţe şi armonie a luminii esenţiale, unice a lui DUMNEZEU, prin fiecare dintre ele.

În permanenţă, sufletul nostru (JIVATMA) interacţionează cu aceste cinci învelişuri (KOSHA) pentru a se manifesta în diferitele planuri ale existenţei. În conformitate cu KARMA acumulată, el se „leagă” de ele şi astfel el este prins în ciclul fără sfârşit al naşterii, morţii şi renaşterii (SAMSARA). Pe măsură ce fiinţele evoluează spiritual, progresând gradat către starea de eliberare spirituală (MOKSHA), ele încep să devină din ce în ce mai conştiente de existenţa lumilor subtile, prin trezirea unor capacităţi spirituale speciale, numite SIDDHI-uri, cum ar fi de exemplu clarvederea, simţirea paranormală a stărilor energetice-vibratorii, clar-audiţia, etc. Parcurgând diferitele existenţe succesive, fiinţa renaşte din nou şi din nou atât în universul fizic, cât şi în felurite lumi subtile. Aceste tărâmuri subtile astrale prezintă diferite nivele de vibraţie ce corespund diferitelor nivele de conştiinţă pe care le pot atinge fiinţele în decursul evoluţiei lor spirituale. În unele asemenea lumi subtile există fiinţe ce sunt orientate preponderent către satisfacerea plăcerilor şi dorinţelor proprii, în timp ce în alte dimensiuni subtile trăiesc fiinţe care şi-au trezit o intensă aspiraţie spirituală, urmărind constant dezvoltarea lor spirituală şi contribuind astfel la beneficiul spiritual al tuturor fiinţelor din Manifestare.

sursa aici

ATMAN si o yantra de suflet

Sinele Suprem ATMAN este centrul etern al conştiinţei individuale, care nu este născut şi care nici nu moare niciodată. În metafora cu lampa şi abajurul, ATMAN este, analogic vorbind, lumina însăşi, deşi faptul de a-l descrie astfel este un mod incomplet şi incorect. Cea mai profundă lumină a fiinţei pătrunde şi luminează prin cele cinci învelişuri (KOSHA) şi odată cu trecerea prin aceasta, lumina emanată de Sinele Suprem (ATMAN) se colorează întocmai ca şi ele. Una dintre cele mai potrivite descrieri pentru Sinele Nemuritor (ATMAN) a fost cea în care este descris ca fiind indescriptibil. Revelarea Sinelui Suprem (ATMAN) este scopul spiritual al oricărei căi spirituale autentice. Experienţa directă a revelării Sinelui Etern (ATMAN) poate fi obţinută prin practica meditaţiei profunde realizată în mod sistematic.

Sinele Suprem (ATMAN) este complet liber şi îşi exercită puterea prin voinţă (numită dhrti), care în yoga este privită ca aspectul dinamic al inteligenţei. Cu ajutorul voinţei pure, un yoghin este capabil să-şi controleze organele de simţ, toate activităţile şi mintea. Această trezire care se produce doar în urma unui efort spiritual intens, deschide uşa divină a inimii. Aceasta îi permite yoghinului accesul la armonizarea tuturor celor cinci KOSHA-uri. Sinele Suprem (ATMAN) este văzătorul, cunoscătorul şi martorul tuturor corpurilor. Sinele Suprem (ATMAN) este cunoaşterea şi lumina însăşi. Aşa cum lumina care luminează vasul este diferită de vas, la fel Sinele Suprem (ATMAN) este diferit de învelişurile sale.

Deci Sinele este însăşi conştiinţa şi nu învelişurile. Tocmai de aceea, aspirantul trebuie să urmărească să transceandă cele cinci KOSHA-uri pentru a realiza identitatea sa cu pura conştiinţă divină a Sinelui. La fel cum cineva trage tulpina subţire a unui fir de iarbă, prin îndepărtarea straturilor de deasupra, unul după altul, la fel trebuie să urmărim să ne revelăm esenţa noastră spirituală ATMAN.

sursa aici